Dresser

main-79050-60-40-8176.png

Dimensions

H 44.00" x L 70.00" x D 19.00"
V 111cm x S 48cm x H 177cm

Finish

Radiant Chestnut - 40